Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady:

 • postępowania z danymi osobowymi zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
 • wykorzystywania plików cookies

w ramach strony internetowej: www.towarzyszeniewodchodzeniu.pl

Kto jest administratorem danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Aneta Filipek, ul. Miklaszewskiego 14a/27, 02-776 Warszawa.
 2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

 1. Korzystając z formularza kontaktowego na stronie lub kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują mi Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 2. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji prowadzonej ze mną, jeżeli podlegała archiwizacji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Jakie mają Państwo prawa?
RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • prawo do sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • prawo do przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać w wymienionych wyżej praw, wystarczy wysłać wniosek w tej sprawie na adres: anea@interia.pl. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jestem zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Państwa dane osobowe pobierane przez Partnerów

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 • Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp.k. (Interia.pl) w przypadku wypełnienia formularz kontaktowego lub przesłania e-maila na adres: anea@interia.pl,
 • upoważnieni współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

Pliki cookies

 1. Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.
 5. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.
 6. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Hosting

 1. Strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: linuxpl.com
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://linuxpl.com mogą się Państwo dowiedzieć więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

Zmiana polityki prywatności i plików cookies

 1. Zastrzegam sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www.towarzyszeniewodchodzeniu.pl
 2. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod tym adresem.